Plan lekcji

Plan lekcji

Tygodniowy plan lekcji w roku szkolnym 2015/2016

Dzień tyg.

Nr

Czas trwania lekcji

Tygodniowy plan zajęć – obowiązuje od 1 września 2011 r.

Klasy – oddziały

Nauczyciele

„0”

I

II

III

IV

V

VI

L.

Czyż

T.

Czyż

D.

Małż

I.

Pryp.

E. Malcz.

M.

Czyż

R.

Char.

G. Trzciń.

Poniedziałek

1.

800 845

n. zint.

Język angielski

z. kor.-komp.

Wych. fiz.

g. dod.

„0”-I

II-III

VI

2.

855 940

n. zint.

Religia

Wych. fiz.

J. pol.

n. i.

„0”-I

VI

II-III

IV-V

3.

950 – 1035

n. zint.

Religia

n. zint.

Język polski

Historia

VI

II-III

n. i.

„0”

IV-V

I

4.

1055 – 1140

n. zint.

n. zint.

Inform.

J. ang.

Religia

IV

II-III

n. i.

„0”-I

V

VI

5.

1150 – 1235

n. zint.

Wych. fizyczne

Religia

Matem.

n. i.

VI

„0”

II-III

IV-V

Ł

6.

1245 – 1330

Przyroda

J. ang.

n. i.

IV-V

VI

g. dod.

Ł

7.

1340 – 1425

Matematyka

j. pol..

IV-V

g. dod.

Ł

Wtorek

1.

800 845

n. zint.

zaj. wyr.

j. ang.

Historia

Matem.

V

II-III

VI

„0”-I

IV

2.

855 940

n. zint.

ed. artyst.

Język polski

Przyroda

VI

II-III

„0”-I

IV-V

Ł

3.

950 – 1035

Język angielski

n. zint.

Technika

G. wych.

II-III

VI

IV-V

n. i.

„0”-I

Ł

4.

1055 – 1140

n. zint.

n. zint.

Matematyka

J. pol.

II-III

IV-V

„0”-I

n. i.

VI

Ł

5.

1150 – 1235

n. zint.

n. zint.

Przyroda

J. pol.

II-III

IV-V

„0”

n. i.

VI

6.

1245 – 1330

Godz. wychow.

mat.

n. i.

g. dod.

IV-V

7.

1340 – 1425

Muzyka

IV-V

n. i.

Środa

1.

800 845

n. zint.

n. zint.

z.dyd.-wyr.

J. pol.

II-III

g. dod

„0”-I

VI

g. dod.

2.

855 940

n. zint.

ed. artyst.

Religia

J. ang.

n. i.

n. i.

II-III

„0”-I

VI

IV-V

Ł

3.

950 – 1035

n. zint.

z. komp.

Język polski

Religia

II-III

n. i.

n. i.

„0”-I

n. i.

IV-V

VI

4.

1055 – 1140

n. zint.

Gimn. kor.

Religia

Język angielski

Matem.

VI

„0”

n. i.

IV-V

II-III

I

5.

1150 – 1235

n. zint.

z. komp.

Wych. fizyczne

Matematyka

Wych. fiz.

I

IV-V

„0”

II-III

VI

6.

1245 – 1330

Religia

K. ekol.

Inform.

Wych. fiz.

V

IV

„0”-I

VI

7.

1340 – 1425

Religia do 1345

Wych. fiz.

.

IV-V

Czwartek

1.

800 845

n. zint.

Matematyka

g. dod.

IV-V

„0”-I

Ł

2.

855 940

n. zint.

n. zint.

Przyroda

W. ż. rodz.

II-III

IV-V

VI

„0”-I

Ł

3.

950 – 1035

n. zint.

n. zint.

Język polski

Przyroda

II-III

VI

„0”-I

n. i.

IV-V

Ł

Ł

4.

1055 – 1140

n. zint.

J. ang.

n. zint.

Historia

Matem.

IV-V

II-III

VI

„0”

n. i.

I

Ł

5.

1150 – 1235

n. zint.

Język angielski

Wych. fiz.

Historia

VI

n. i.

„0”-I

n. i.

II-III

Ł

IV-V

6.

1245 – 1330

Wych. fiz.

J. pol.

n. i.

g. dod.

VI

Ł

IV-V

7.

1340 – 1425

Wych. fiz.

n. i.

VI

Piątek

1.

800 845

n. zint.

n. zint.

Matematyka

J. pol.

II-III

IV-V

„0”-I

VI

2.

855 940

n. zint.

n. zint.

Język angielski

Matem.

II-III

VI

„0”-I

IV-V

3.

950 – 1035

n. zint.

ed. artyst.

Język polski

Przyroda

VI

II-III

„0”-I

IV-V

4.

1055 – 1140

n. zint.

Wych. fizyczne

Plastyka

Inform.

VI

„0”-I

IV-V

II-III

Ł

Ł

5.

1150 – 1235

n. zint.

K. regionalne

J. ang.

IV-V

„0”

g. dod.

VI

Ł

Ł

6.

1245 – 1330

z.dyd.-wyr.

g. dod.

Ł

Ł

RAZEM:

26

23

23

23

29

30

28

11

18

25

20

20

24

8

9

Brak komentarzy

Dodaj komentarz